Polityka prywatności

Poufność i bezpieczeństwo Boulton Pumps S.L. są dla nas najważniejsze, dlatego też zobowiązujemy się do zapewnienia prywatności użytkownika przez cały czas i niezbierania niepotrzebnych informacji. Poniżej przedstawiamy wszystkie niezbędne informacje na temat naszej polityki prywatności w odniesieniu do danych osobowych, które gromadzimy i wyjaśniamy:

1. Administrator danych:

Boulton Pumps S.L. (B95971362)

2. Cele, podstawa przetwarzania i przechowywanie danych przesłanych za pośrednictwem: 3. Odbiorcy danych

Państwa dane są poufne i nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje obowiązek prawny.

4. Prawa dotyczące danych osobowych

Użytkownik w każdej chwili może wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych. W żadnym wypadku wycofanie niniejszej zgody nie warunkuje wykonania umowy subskrypcji lub wcześniej powstałych zobowiązań.

Można również skorzystać z następujących praw:

Gdzie i jak korzystać ze swoich praw? Kierując pismo do administratora danych na jego adres pocztowy lub e-mail (wskazany w punkcie A) ze wskazaniem "Dane osobowe” i prawa, z jakiego użytkownik chce skorzystać i danych osobowych, których wniosek dotyczy.

>>

W razie sporu w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownik może złożyć skargę do Inspektora Ochrony Danych (www.agpd.es).

5. Pliki cookie

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje wyłącznie pliki cookie techniczne, służące do personalizacji i analityczne, własne i osób trzecich (Google Analytics), które w żadnym wypadku nie przetwarzają danych osobowych ani nie zapisują sposobu przeglądania stron internetowych do celów reklamowych.

W związku z tym, zgodnie z art. 22 ustawy o usługach społeczeństwa informacyjnego, przy wchodzeniu na naszą stronę do celów przetwarzania analitycznych plików cookie prosimy o zgodę na ich wykorzystanie i przekazujemy informacje na ich temat. Pliki te zostaną zainstalowane po upływie rozsądnego okresu wystarczającemu na podjęcie decyzji przez użytkownika w zakresie udzielenia zgody.

.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych informujemy, że podjęliśmy wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zabezpieczenia przekazanych danych osobowych przed ich zmianą, utratą, nieuprawnionym dostępem lub przetwarzaniem.

7. Aktualizacja danych

W celu aktualizacji danych osobowych prosimy o informacje w przypadku ich zmian, w przeciwnym razie nie ponosimy odpowiedzialności za ich prawdziwość.

Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności dotyczącą danych osobowych, które mogą być przekazywane osobom trzecim poprzez łącza dostępne na naszej stronie internetowej.

Niniejsza polityka prywatności może zostać zmodyfikowana w celu dostosowania jej do zmian zachodzących na naszej stronie, jak również zmian w prawie bądź orzecznictwie w zakresie danych osobowych, w związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z nią każdorazowo po podaniu danych osobowych za pośrednictwem tej strony.

.