Nota prawna

Dane podatkowe

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem strony internetowej są wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia zamówionych usług i ich rozliczania. Dane zostaną umieszczone w plikach będących własnością Boulton Pumps S.L. do celów rozliczeniowych i będą archiwizowane przez okres wymagany przepisami prawa. Można skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu za pośrednictwem pisma skierowanego do Boulton Pumps S.L. pod adresem Polígono Industrial de Santelices, 7 48550 Muskiz (Bizkaia) - Hiszpania.

.

Własność intelektualna i odpowiedzialność za treści

Zabrania się wykorzystywania treści ze strony internetowej, w szczególności tekstów, projektu i kodu źródłowego bez wyraźnej zgody właściciela. Każde nieuprawnione użycie będzie ścigane przez prawowitych właścicieli.

Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których kierują zamieszczone na stronie łącza, zgodnie z art. 17 LSSICE [hiszpańska Ustawa o usługach dla społeczeństwa informacyjnego i o handlu elektronicznym].

.